ประสบการณ์วันแรก ที่ญี่ปุ่น

การสัญจรที่ญี่ปุ่นนั้น ส่วนมากจะเดินทางโดยใช้ รถไฟ
พอผมเดินทางมาถึงสนามบิน แล้วก็เดินมาลงทะเบียนตรวจคนเข้าเมือง หลังจากนั้นก็ไปยืนรอรับกระเป๋าที่ฝาก โหลดมากับเครื่อง (ที่ฝากสัมภาระใต้ท้องเครื่องบิน) แล้วก็สะพานกระเป๋าดุ่มๆ ไปสถานีรถไฟ ซึ่งอยู่ชั้นใต้ดินของสนามบินนาริตะ (NARITA)

Read more