เครื่องหมายไทย เรียกแบบไทย

คุณรู้ไหมว่า สัญลักษ์ ต่างๆ ของภาษาไทย เขาเรียกว่าอะไรบ้าง ลองมาดูกัน

เครื่องหมายวรรคตอน

กิลเลอเมต ( « » )
จุดไข่ปลา ( …, … )
จุลภาค ( , )
ซอลิดัส ( ⁄ )
ทวิภาค ( : )
ทับ ( / )
นขลิขิต ( ), [ ], { }, < >
บุพสัญญา ( ” )
ปรัศนี ( ? )
มหัพภาค ( . )
ยัติภังค์ ( -, ‐ )
ยัติภาค ( ‒, –, —, ― )
สัญประกาศ ( _ )
เสมอภาค ( = )
อะพอสทรอฟี ( ‘, ʻ, ’ )
อัญประกาศ ( “ ”, ‘ ’, ” ” )
อัฒภาค ( ; )
อัศเจรีย์ ( ! )

การแบ่งคำ

มหัตถสัญญา
เว้นวรรค ( ) ( ) ( )
อินเทอร์พังก์ ( · )

การพิมพ์ทั่วไป

แคเรต ( ^ )
เซกชัน ( § )
ดอกจัน ( * )
แด็กเกอร์ ( † ) ( ‡ )
ทิลเดอ ( ~ )
นัมเบอร์ ( # )
นูเมอโร ( № )
บุลเลต ( • )
แบ็กสแลช ( \ )
ปรัศนีกลับหัว ( ¿ )
เปอร์เซ็นต์ ( %, ‰, ‱ )
พิลโครว์ ( ¶ )
ไพป์ ( |, ¦ )
ไพรม์ ( ′ )
สกุลเงิน ( ¤ ) ¢, $, €, £, ¥, ₩, ₪
องศา ( ° )
อันเดอร์สกอร์ ( _ )
อัศเจรีย์กลับหัว ( ¡ )
แอมเพอร์แซนด์ ( & )
แอต ( @ )

การพิมพ์เฉพาะทาง

กรณฑ์ ( √ )
ซาร์แคซึมมาร์ก
ดัชนี ( ☞ )
เพราะฉะนั้น ( ∴ )
ลอซินจ์ ( ◊ )
อ้างอิง ( ※ )
อินเทอร์รอแบง ( ‽ )
แอสเทอริซึม ( ⁂ )
ไอรอนนีมาร์ก ( ؟ )

เครื่องหมายไทย

โคมูตร ( ๛ )
ตีนครุ ( ┼ )
ไปยาลน้อย ( ฯ )
ไปยาลใหญ่ ( ฯลฯ )
ฟองมัน ( ๏ )
ไม้ยมก ( ๆ )
อังคั่น ( ฯ, ฯะ, ๚, ๚ะ )

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น