เกี่ยวกับเรา

การติดต่อ

IMG_1591IMG_1754IMG_1708

Name: ศิริวัฒน์ ชะนะคุณ
Email:siriwat@yensaby.com
Tel: 086-0602008
Website: yensaby.com
Facebook : siriwat.chanakhun
Skype :siriwat.chanakhun
Youtube : siriwat.chanakhun
Twitter: siriwat.chanakhun

Educational experiences

Expertise Educational institutions Programs Experience
Graphic Design
Very Good BBC Photoshop 18 years
Very Good BBC Illustrator 15 years
Good BBC PageMaker 18 years
Fair BBC Corel Drow 15 years
Good Grand tower Enterprise Co., Ltd. Premiere 15 years
Good Grand tower Enterprise Co., Ltd. After Effect 4 years
Very Good AAP2 Co., Ltd. Deamveawer 8 years
Very Good Self-study Falsh 6 years
Operating Systems
Fair Grand tower Enterprise Co., Ltd. Exchange Server 3 years
Good Self-study BSD UNIX 4 years
Good Technology Thai-Japan LINUX 3 years
Good Grand tower Enterprise Co., Ltd. Window NT Server 7 years
Fair AAP2 Co., Ltd. MAC 2 years
Web Programmer
Very Good Grand tower Enterprise Co., Ltd. HTML 9 years
Very Good Golf2me co., Ltd. XHTML 8 years
Fair Self-study XML 4 years
Very Good Grand tower Enterprise Co., Ltd. JavaScript 8 years
Very Good Grand tower Enterprise Co., Ltd. CSS 6 years
Programmer
Fair AAP2 Co., Ltd. Java 3 years
Very Good Chanpathana Co., Ltd. PHP 10 years
Fair Self-study .NET 6 years
Good Chanpathana Co., Ltd. Passcal 10 years
Very Good Self-study SQL Language 10 years
Fair Self-study C++ 2 years
Good AAP2 Co., Ltd. Jsp 3 years
Databases
Very Good MySql 10 years
Fair Grand tower Enterprise Co., Ltd. MS SQL 6 years
Fair Self-study Olacle 5 years
Good Grand tower Enterprise Co., Ltd. Access 9 years
Good Chanpathana Co., Ltd. CGI 5 years
Good Chanpathana Co., Ltd. PostgreSQL 7 years

Write this information on date  11/02/2010.

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น