หลักสูตรอบรมการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา

clip_image002

เตรียมตัวสอน จาวา เลยจัดทำหัวข้อในการสอนเพื่อเสนอทางมหาลัย และ นำมาเผยแพร่ในเว็บไซด์ ของผมด้วย ในยกแรก จะเน้นไปทางหลักการทำงาน หลังจากนั้นจะปฏิบัติให้นักศึกษาใช้งานได้จริง จะทยอยเพิ่มข้อมูล เรื่อยๆ ท่านใดสนใจก็ติดตาม ผลงานการทำคู่มือการเรียนการสอนได้น่ครับ

 1. แนวคิดการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์(Programming Concept)
 2. ประเภทภาษาคอมพิวเตอร์
 1. ภาษาโปรแกรม (Programming Language)
 2. ภาษาสคริปต์ (Script Language)
 3. ภาษามาร์กอัป (Markup Language)
 4. ภาษาแบบสอบถาม (QueryLanguage)
 • ระดับภาษาคอมพิวเตอร์
  1. ภาษาระดับต่ำ (Low Level)
  1. ภาษาเครื่อง (Machine Language)
  2. ภาษาแอสเซมบลี (Assembly)
 • ภาษาระดับสูง (High Level)
  1. C, C++, C#, Pascal, Java, PHP, Python ฯลฯ
 • ตัวแปรภาษาคอมพิวเตอร์
  1. คอมไพเลอร์ (Compiler)
  2. อินเตอร์พรีเตอร์ (Interpreter)
 • การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  1. การนิยามปัญหา (Problem definition)
  2. การวิเคราะห์ปัญหา (Problem analysis)
  3. การออกแบบอัลกอริธึม (Algorithm design)
  4. การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Implement)
  5. การทดสอบและแก้ไขข้อผิดพลาด (Test and Debug)
 • เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  1. Netbeans ของบริษัท Sun Microsystems (http://www.netbeans.org)
  2. Eclipse ของบริษัท IBM (http://eclipse.org)
  3. JBuilder ของบริษัท Borland (http://www.borland.com/jbuilder)
  4. JDeveloper ของบริษัท Oracle (http://www.oracle.com)
  5. เตรียมความพร้อม/ติดตั้งโปรแกรม
 • เทคโนโลยีจาวา
  1. Java Virtual Machine (JVM)
  2. Java Runtime Environment (JRE)
  3. Java 2 Software Developer Kit (J2SDK)
 • แพลตฟอร์มของเทคโนโลยีจาวา Java Platform
  1. โปรแกรมจาวาประยุกต์ (Java Application)
  2. โปรแกรมจาวาแอปเพล็ต (Java Applet)
 • พื้นฐานโปรแกรมภาษาจาวา
  1. คำอธิบายในโปรแกรม
  2. ชนิดของข้อมูล
  3. การประกาศตัวแปรใน Java
  4. ตัวดำเนินการทางตรรกะ
  5. อะเรย์และคอลเล็กชัน
  6. Modifier ในภาษาจาวา
 • การเขียนโปรแกรมภาษาจาวาเชิงวัตถุ
  1. การห่อหุ้ม (Encapsulation)
  2. การสืบทอด (Inheritance)
  3. การมีได้หลายรูปแบบ (Polymorphism)
 • การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง (Structure Programming)
  1. การทำงานแบบลำดับ (Sequence)
  2. การทำงานแบบเงื่อนไข (Decision)
  3. การทำงานแบบทำซ้ำ (Repeat or Loop)
 • องค์ประกอบของโปรแกรมเชิงวัตถุ
  1. ออปเจ็ค (Object)
  2. คลาส (Class)
  3. คุณลักษณะ (Attribute)
  4. เมธอด (Method)
 • การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุโดยใช้ภาษาจาวา
  1. การประกาศคลาส
  2. การประกาศคุณลักษณะ
  3. การประกาศเมธอด
  4. การประกาศและสร้างออปเจ็ค
  5. การเรียกใช้สมาชิกของออปเจ็ค
 • ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมภาษาจาวา
  1. โครงสร้างควบคุม
  2. การจัดการกับข้อมูลผิดพลาด
  3. อินพุตและเอาท์พุต
  1. การรับข้อมูลผ่านคีย์บอร์ด
  2. โปรแกรม Hello World
  3. คอมไพล์โปรแกรม
 • โปรแกรมจาวาแบบกราฟฟิก
  1. โปรแกรมการคำนวณตัวเลข
  2. ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมอื่นๆ
  3. แนะนำการใช้เฟรมเวิร์ค ไลบรารี่อื่นๆ

  2 comments

  Leave a Reply

  อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น