ยูนิค ฟรีบีเอสดี (FreeBSD)

imagesCAWU1FFD

FreeBSD
เป็นระบบปฏิบัติการ (OS: Operating System) ที่มีความสามารถสูง สามารถติดตั้ง และสนับสนุนการทำงานในหลาย Platform อาทิเช่น
ระบบ x86 (Pentium และ Athlon), AMD-64 (Opteron, Athlon64 และ EM64T), Alpha/AXP, IA-64, PC-98 และ UltraSPARC

FreeBSD พัฒนามาจาก BSD เป็นเวอร์ชั่นของ UNIX® พัฒนาโดย University of California, Berkeley ปัจจุบันมีผู้สนใจและหันมาใช้ระบบปฏิบัติการ FreeBSD กันอย่างแพร่หลาย สามารถประยุกต์ใช้ทำเครื่องแม่ข่าย (Server) สำหรับให้บริการต่าง ๆ บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

ระบบปฏิบัติ FreeBSD มีประสิทธิภาพสูง ทำงานได้รวดเร็ว ติดตั้งง่าย ระบบความปลอดภัยสูง

โครงการ FreeBSD เกิดขึ้นประมาณต้นปี 1993 ส่วนหนึ่งสืบเนื่องมาจากพัฒนาการของ “Unofficial 386BSD Patchkit” จากผู้ร่วมงาน 3 คน คือ Nate Williams, Rod Grimes และ Jordan Hubbard

เป้าหมายเดิมของ ของการสร้างโปรแกรม 386BSD เพื่อแก้ปัญหามากมาย ที่ patchkit แก้ไม่ได้ ชื่อโครงการนี้แต่เดิมคือ “386BSD 0.5” หรือ “386BSD Interim” นั่นเอง

386BSD เดิมเป็นระบบปฎิบัติการของ Bill Jolitz’s แต่โปรแกรมนี้มีจุดอ่อนหลายอย่างและไม่ได้พัฒนาต่อเนื่อง กล่าวคือ patchkit มีขนาดใหญ่มากขึ้นทุกวัน และทำงานได้ช้า (patchkit swell) พวกเขาจึงช่วยแก้กันปัญหา 386BSD แต่แผนปฏิบัติการครั้งนี้ต้องหยุดชะงักเพราะ Bill Jolitz เขาตัดสินใจถอนตัวไม่สนับสนุนดำเนินการแก้ปัญหาในเรื่องนี้ โดยผู้ร่วมงานทั้ง 3 คนก็ยังไม่ทราบเหตุผลการตัดสินใจของ Bill Jolitz จนถึงบัดนี้

ในส่วนของผู้ร่วมงานเห็นว่าถ้าดำเนินการแก้ปัญหาสำเร็จจะมีประโยชน์มากแม้ว่า Bill จะไม่สนับสนุนพวกเขาก็ตามเลยดำเนินการต่อไป และเปลี่ยนชื่อโครงการว่า “FreeBSD” โดยความร่วมมือของ David Greenman การดำเนินการเบื้องต้นโดยการกำหนดเป้าชัดเจน หลังจากนั้นโครงการจึงเป็นรูปร่างเป็นจริงขึ้นมา Jordan Hubbard กล่าวว่าเขาติดต่อกับ Walnut Creek CDROM เพื่อมุ่งหวังปรับปรุงการปฏิบัติงานของ FreeBSD แก้ข้อบกพร่องในการใช้ร่วมกับอินเตอร์เน็ต Walnut Creek CDROM ไม่เพียงแต่สนับสนุนความคิด FreeBSD บน CD เท่านั้น แต่ดำเนินการสนับสนุนโครงการด้วยการให้สามารถใช้งานกับอินเตอร์เน็ตได้เร็วมากขึ้น ถ้าหากว่าไม่มี Walnut Creek CDROM’s มาช่วย FreeBSD จะถูกลืมไป ชื่อเสียงการยอมรับน่าจะไม่มีจนถึงทุกวันนี้

อ่านต่อ

ยูนิค ฟรีบีเอสดี (FreeBSD)

ขั้นตอน1 ติดตั้ง FreeBSD

ขั้นตอน2 การติดตั้ง FreeBSD ตอน FDISK

ขั้นตอน3 ติดตั้ง FreeBSD ตอน Configuration1

ขั้นตอน4 ติดตั้ง FreeBSD ตอน Configuration2

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น