พื้นฐาน Xcode ตอน Head Controller

Screen Shot 2556-03-15 at 12.41.09 PM

Head Controller คือ

ไฟล์ ที่รวบรวมคำสั่ง ส่วนติดต่อ  กับ   View  จะมี สัญลักษณ์เป็น h เช่น ViewController.h

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น