พื้นฐาน Xcode ตอน Head Controller : Interface

Screen Shot 2556-03-15 at 12.26.12 PM

Head Controller : Interface คือ

ส่วนการประกาศ ตัวแปร เพื่อใช้ ติดต่อ View เป็น ส่วนที่ อยู่ภายใน Interface Method

@interface ViewController : UIViewController{

/*—– ส่วนเพิ่มโค๊ต —–*/

}

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น