ติดตั้ง Microtik Hospot

Login to Mikrotik via Winbox
Interfaces WAN LAN and Master Port
Create Bridge Interface
Address List
DNS Setting
DHCP Server
Route
การคอนฟิกค่า Hotspot Serverรทำ Web Proxy