ดึงข้อมุล 2 ตาราง ในฐานข้อมูล ออกมาแสดง

Model

Model : Students
public string UniversityName { get; set; }
public string OccupationName { get; set; }

 

Controller

View