ขั้นตอน3 ติดตั้ง FreeBSD ตอน Configuration1

29. เลือก Exit แล้ว กด Enter

image_thumb51_thumb

30. เลือก CD/DVD แล้ว กด Enter

image_thumb50_thumb

31. ยืนยันการติดตั้ง เลือก Yes แล้ว กด Enter

image_thumb49_thumb

32. รอ ระหว่างการติดตั้ง

image_thumb48_thumb

33. กด Enter
image_thumb53_thumb

33. เลือก Yes แล้ว กด Enter

image_thumb33_thumb[1]

34. เลือก No แล้ว กด Enter

image_thumb32_thumb

35. เลือก No แล้ว กด Enter

image_thumb31_thumb

36. กรอกการตั้งค่า

Host : เป็นชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่เราต้องการตั้งใจ

Domain : เป็นชื่อของ Domain หรือองค์กรที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว เช่น satu.com เป็นต้น

IPv4 Gateway: เปรียบเสมือนเป็นประตูเข้าออกเครือข่าย ส่วนมากแล้วจะเป็นค่าของ Router หรือ ADSL Router เป็นต้น

Name Server : เป็นค่าของ DNS Server ซึ่งเราจะต้องใส่ค่าของ IP ที่เป็น DNS Server ขององค์กร หากไม่มีก็ให้กำหนดเป็นค่าของ DNS ของผ้ใูห้บริการหรือ ISP (Internet Service Providers)

IPv4 address : เป็นค่าของ IP address ของเซิร์ฟเวอร์ที่เรากำลังกำหนดค่าให้ ซึ่งค่าของ IP address นี้จะต้องไม่ซ้ำกับเครื่องอื่น ๆ ในเครือข่าย

Netmask : เป็นตัวเลขที่ใช้เพื่อแยกให้ทราบถึงเครือข่ายหรือกล่มุ เครือข่ายย่อยที่เราใช้งานอยู่

กรอกเสร็จแล้ว เลือก OK แล้ว กด Enter

image_thumb30_thumb

37. เลือก Yes แล้ว กด Enter

image_thumb29_thumb

 

อ่านต่อ

ยูนิค ฟรีบีเอสดี (FreeBSD)

ขั้นตอน1 ติดตั้ง FreeBSD

ขั้นตอน2 การติดตั้ง FreeBSD ตอน FDISK

ขั้นตอน3 ติดตั้ง FreeBSD ตอน Configuration1

ขั้นตอน4 ติดตั้ง FreeBSD ตอน Configuration2

One comment

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น