ขั้นตอน2 การติดตั้ง FreeBSD ตอน FDISK

5. กด Enter
image_thumb10[1]_thumb

สมมุติ ผมมี Hard Disk 10 GB แบ่งได้ 4 ส่วนดังนี้

  1. พอร์ยแรกสุด (รูท) / ขนาด 512M ประเภท FS (File System)
  2. Swap ขนาด2เท่าของแรม เช่น 256 ก็เป็น 512M ประเภท swap patition
  3. พอร์ย /var ขนาด 2048M ประเภท FS (File System)
  4. พอร์ย /tmp ขนาด 800M ประเภท FS (File System)
  5. พอร์ย /usr ขนาดที่เหลือกทั้งหมด ประเภท FS (File System)

6. กด A ที่ คีบอร์ด ระบบจะสร้าง พาทิชั่นให้อัตโนมัติ ตามความต้องการของระบบimage_thumb11_thumb

7. กด Q เพื่อเสร็จสิ้น การแบ่งพาทิชั่น และ ดำเนินขั้นตอนต่อไป

image_thumb12_thumb

8. เลือก Standard แล้ว กด Enter
image_thumb13[1]_thumb

9. กด Enter
image_thumb6_thumb

10. เข้าสู่หน้าการจัดสรรค์ พื้นที่ของระบบ

 

กด C ที่คีบอร์ด เพื่อสร้าง พอร์ยแรกสุด นั้นก็คือ รูท
image_thumb3_thumb

11. พิมพ์ 512M แล้ว กด Enter

image_thumb8_thumb

12. เลือก FS File System แล้ว กด Enter

image_thumb55_thumb

13. พิมพ์ / แล้ว กด Enter
image_thumb10_thumb

14. กด C ที่คีบอร์ด เพื่อสร้าง พอร์ย รูท
image_thumb13_thumb

15. พิมพ์ 512M แล้ว กด Enter

image_thumb15_thumb

16. เลือก swap a swap partition แล้ว กด Enter

image_thumb17_thumb

17. กด C ที่คีบอร์ด เพื่อสร้าง swap patition
image_thumb19_thumb

18. พิมพ์ 2048M แล้ว กด Enter

image_thumb21_thumb

19. เลือก FS File System แล้ว กด Enter

image_thumb23_thumb

20. พิมพ์ /var แล้ว กด Enter

image_thumb25_thumb

21. กด C ที่คีบอร์ด เพื่อสร้าง พอร์ย /tmp

image_thumb27_thumb

22. พิมพ์ 1024M แล้ว กด Enter

image_thumb31_thumb

23. พิมพ์ /tmp แล้ว กด Enter

image_thumb33_thumb

24. กด C ที่คีบอร์ด เพื่อสร้าง พอร์ย /usr

image_thumb35_thumb

25. เอาพื้นที่ที่เหลือทั้งหมด กด Enter เลย

image_thumb37_thumb

26. เลือก FS File System แล้ว กด Enter

image_thumb39_thumb

27. พิมพ์ /usr แล้ว กด Enter

image_thumb41_thumb

28. เป็นอันสร้าง พอร์ยในการจัดสรรค์พื้นที่ใช้งานเรียบร้อย กด Q ที่คีบอร์ด

image_thumb43_thumb

 

อ่านต่อ

ยูนิค ฟรีบีเอสดี (FreeBSD)

ขั้นตอน1 ติดตั้ง FreeBSD

ขั้นตอน2 การติดตั้ง FreeBSD ตอน FDISK

ขั้นตอน3 ติดตั้ง FreeBSD ตอน Configuration1

ขั้นตอน4 ติดตั้ง FreeBSD ตอน Configuration2

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น