การใช้งาน Date Rang Picker ใน Bootstrap

บางครั้ง การทำเว็บแอพพิเคชั่น เราก็ต้องการระบุ วันเดือนปี แบบระบุ วันเริ่ม ถึงอีกวัน โดยใช้ ปฏิทินมาช่วยเพื่อให้ ดูง่าย และ สวยงาม กลับเจอปัญหา เกี่ยวกับการคอนฟิกต่างๆ ของปฏิทิน  ดังนั้นมาลอง ทำตามผมดูครับ

 

จะได้ ผลลัพท์ ดังนี้

image

คราวนี้มาลงสคริป ครับ

กำหนดรูปแบบวันที่แบบไทยๆ
locale: { format :’DD-MM-YYYY’},

มีตัวเลือกเดือน และ ปี เป็น
“showDropdowns”: true,

เมื่อคลิกเลือก จากวันที่ ถึงวันที่แล้ว ให้ปิดปฏิทินอัตโนมัติ
“autoApply”: true,

ใส่วันที่ปัจจุบัน
“startDate”: moment(),
“endDate”: moment(),

 

image

 

สามารถศึกษาเพิ่มเติม จาก Workshop นี้เลยครับ
https://github.com/dangrossman/daterangepicker