การวางผังแบบตามกระบวนการผลิต

โรงงานแห่งหนึ่งกำหนดว่าเวลาของการทางานมีทั้งสิ้น 480 นาทีต่อวัน และ ตารางใช้อัตราความต้องการผลิตสินค้า 40 หน่วยต่อวัน ใช้ตัวแบบ Heuristics ในการพิจารณางานที่ติดต่อกันมากที่สุด  เริ่มจากการวิเคราะห์องค์ประกอบของงาน (work element) หรือหน่วยเล็กที่สุดของงานที่เป็นอิสระจากกิจกรรมอื่น สามารถจัดกลุ่มงานได้ทั้งหมด 6 สถานี ดังนี้

เวลาที่ใช้ผลิต 8 ชั่วโมง ต่อวัน  = 8 x 60 =  480 นาที
อัตราความต้องการสินค้า  40 หน่วย/วัน

งานย่อย

เวลา กิจกรรมก่อน ลำดับ

A

10 1

B

11 A 2

C

5 B 3

D

4 B 3

E

12 A

2

F 3 C, D

4

G 7 F

5

H 11 E

5

I 3 G, H

6

รวม 66

ererererer.JPG

 

1111

2222

333

ถ้าเพิ่ม สถานี จาก 6 สถานี  เป็น 7 สถานี

444

 

 

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น