การประเมินปัจจัยทำเลที่ตั้ง

การประเมินปัจจัยทำเลที่ตั้ง

ปัจจัย : ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการเลือกทำเลที่ตั้ง
ค่าน้ำหนัก : ให้คะแนนแต่ละปัจจัย ที่มีต่อทำเลที่ตั้ง โดยผลรวมจะต้องเท่ากับ 1.0
คะแนน : ให้คะแนนผลประโยชน์ที่มีต่อกิจการ
xW : นำคะแนน [A,B,C] x ค่าน้ำหนัก (Weight)

ปัจจัย น้ำหนัก สถานที่ A สถานที่ B สถานที่ C
A AxW B BxW C CxW
ความสะดวก 0.15 80 12 70 11 60 9
ที่จอดรถ 0.20 72 14 76 15 92 18
บริเวณโดยรอบ 0.18 88 16 90 16 90 16
จุดซื้อของ 0.27 94 25 86 23 80 22
ต้นทุนการดำเนินการ 0.10 98 10 90 9 82 8
พื้นที่เพื่อนบ้าน 0.10 96 10 85 9 75 8
 รวม 1.00 87 83 81

* ควรเลือก สถานที่ A เป็นทำเลที่ตั้ง เพราะมีคะแนนน้ำหนักมากที่สุด

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น